guitousan

龟头散

龟头散组成

龟头散的功效与作用及主治

小儿久痢,脱肛不入。

龟头散用量用法

龟头枯者,炙令焦黄。 上药研为细散。干贴3克,于脱肛上妥按纳之。

龟头散方源

《圣惠》卷九十三。

相关偏方验方

龟头散

小儿大肠虚冷,久脱肛。