guitousan

龟头散

龟头散组成

龟头散的功效与作用及主治

小儿大肠虚冷,久脱肛。

龟头散用量用法

龟头枯头者,涂酔,灸令黄焦。 上药研为细散。每次3克,敷上,按捺之。

龟头散方源

《圣惠》卷九十二。

相关偏方验方

龟头散

小儿久痢,脱肛不入。